On Wednesday December 8 2021, the first pile will be driven into the new Van Mossel automotive project in Roosendaal.

The original showroom will be demolished and replaced by 3 new showrooms. Showrooms for Renault and Van Mossel Occasions will be added to the current Ford range. In addition, the workshop will be expanded with a number of bridges to match the total expansion. The location will soon consist of a total of 3.260m², of which approximately 715m² workshop, as well as warehouse and ancillary areas.

Last February, our office started the design work. The construction is being carried out by Bouwbedrijf Kleijngeld as contracter and Van Dorp Installaties as total installer. The establishment will be put into use at the beginning of June, 2022.

 

Op woensdag 8 december 2021 de eerste paal geslagen voor de nieuwe huisvesting van Van Mossel te Roosendaal.

De oorspronkelijke showroom wordt gesloopt, waarvoor 3 nieuwe showrooms in de plaats komen. Naast het huidige aanbod van Ford worden showrooms toegevoegd van Renault en Van Mossel Occasions. Daarnaast wordt de werkplaats uitgebreid met het aantal bruggen dat past bij de totale uitbreiding. De vestiging bestaat straks uit totaal 3.260m² waarvan ca. 1.800m² showroom en ca. 715m² werkplaats met daarnaast nog een magazijn en nevenruimtes.

In februari is door ons bureau gestart met de ontwerpwerkzaamheden. De bouw wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf Kleijngeld als aannemer en Van Dorp Installaties als totaal installateur. De vestiging zal begin juni in gebruik genomen worden.

Discover More